Zwroty i reklamacje

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy
sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem
terminu 14 dni. Sprzedawca prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny przed wysłaniem
towaru w celu uzgodnienia adresu do wysyłki zwracanego towaru.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.

g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument.
 

REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania
wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub
gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w
Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego
towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail. 

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Tiomo Sp. z o.o. ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz adres e-mail: biuro@tiomo.pl
– Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Data zawarcia umowy/odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Imię i nazwisko Konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Adres Konsumenta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl